Rama kolista statycznie niewyznaczalna – metoda sił